Khai giảng lớp tiếng nhật sơ cấp mùa xuân 2010
Du học Nhật Bản chấp cánh ước mơ
Du học Nhật Bản chấp cánh ước mơ
Du học Nhật Bản chấp cánh ước mơ
Du học Nhật Bản chấp cánh ước mơ
Du học Nhật Bản chấp cánh ước mơ
Daiichi du hoc dẫn đầu chất lượng - vững bước tương lai
Daiichi du hoc
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
Daiichi du hoc dẫn đầu chất lượng - vững bước tương lai
Daiichi du hoc
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG - vững bước tương lai
Du học Nhật bản Daiichi
Daiichi du hoc
Chi phí thấp. Tiết kiệm tối đa, Bằng cấp có giá trị quốc tế. Nhiều cơ hội công việc, thu nhập cao
Chi phí thấp. Tiết kiệm tối đa, Bằng cấp có giá trị quốc tế. Nhiều cơ hội công việc, thu nhập cao
Du học Daiichi
Du học Daiichi

Các kỳ thi năng lực nhật ngữ 2020

 

LỊCH THI TOP J  2020
 
  NGÀY THI THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI
LẦN 1 12/01/2020 18/11/2019 - 20/12/2019 SƠ - TRUNG CẤP
LẦN 2 15/03/2020 13/01/2020 - 21/02/2020 SƠ - TRUNG - CAO CẤP
 
LẦN 3 17/05/2020 16/03/2020 - 24/04/2020 SƠ - TRUNG - CAO CẤP
LẦN 4 19/07/2020 18/05/2019 - 26/06/2020 SƠ - TRUNG CẤP
LẦN 5 13/09/2020 20/07/2019 - 21/08/2020 SƠ - TRUNG - CAO CẤP
LẦN 6 15/11/2020 14/09/2019 - 23/10/2020 SƠ - TRUNG - CAO CẤPNATTEST NĂM 2020
 
  THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ NGÀY THI CẤP ĐỘ THI
Đợt  1 20/12/2019 - 15/01/2020 16/02/2020 1Q-5Q
Đợt  2 15/02/2020 - 08/03/2020 05/04/2020 2Q-5Q
Đợt  3 08/04/2020 - 17/05/2020 14/06/2020 1Q-5Q
Đợt  4 17/06/2020 - 26/07/2020 09/08/2020 2Q-5Q
Đợt  5 26/08/2020 - 20/09/2020 11/10/2020 1Q-5Q
Đợt  6 20/10/2020 - 08/11/2020 13/12/2020 2Q-5Q
 
 
Bạn cần tư vấn? Hãy để lại thông tin !!

Nhật Ngữ Daiichi sẽ gọi lại ngay khi nhận được thông tin của bạn

Họ tên bắt buộc không được rỗng.
Điện thoại bắt buộc không được rỗng.
Điện thoại phải là số.